Titluri de participare exemple

Pentru actualii solicitanți ai tronurilor desfiintate, vezi pretendenți. Aici se specifică ce Dacă cheltuielile cu echipamentele trebuie să aibă un anumit procent in investiție, Dacă se acoperă chiriile, salariile, investiții necorporale, BREVETE etc. Acest post bilantier Reflecta datoriile asupra carora Societatea sont drepturi. Programul Operațional Regional (POR) finanțează IMM-URI și în spécial microîntreprinderi în mediul Urban (orașe sau sate aparținătoare de orașe), în sectoare non-agricole, precum și Huburi pentru StartupUri. Viitorii antreprenori selectati vor putea Primi pana la 40. In structura acestora sunt incluse: materiile prime si materialele consumabile (destinate procesului de productie Care se regasesc in produsul final intégral sau partial-MATERII prime-sau nu se regasesc de obiecei in produsul final-materialele consumabile); productia in curs de executie; produsele fini si marfurile (cumparate de Societate in vederea venzarii); avansuri pentru Cumparari de stocuri. Imobilizarile Corporal (numite si active tangible sau fixe) sunt reprezentate de bunurile cu continut Material utilizate de Societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii (ex: terenuri si Constructii, Masini, UTILAJE, Mijloace de transport, etc.). Activele reprezinta resurse controlate de Firma obtinute DIN beneficii trecute si de la Care se astea sa genereze beneficii Economice viitoare fie sub forma intrarilor de numerar (sau echivalente numerar), fie prin reducerea iesirilor de numerar. Pentru aceste componente se anunță cu o anumită périodicité (de regulă, annuel, Dar pot fi și mai Dese și mai rare) apeluri de proiecte (Call-URI). Acestea reprezinta o categorie a de cheltuieli, Care Reflecta pierderile de valoare ALE Activelor imobilizate, Corporal si necorporale, pierderi de valoare incluse esalonat in contul de profit si pierdere PE o durata fixa de timp (ANI). Activitățile ce pot fi realizate în cadrul acestor proiecte sunt: cercetare industrială, dezvoltare experimală, activități de inovare și introducere a rezultatelor de CD în producție, activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și Altor active necorporale.